**** کلینیک تخصصی بیمارستان آریا آماده پذیرش بیماران محترم در شیفت صبح و عصر است و چک آپ کامل بیماران انجام می شود ***بر اساس اطلاع اداره کل بیمه سلامت استان گیلان، بیمه شدگانی که دفترچه بیمه سلامت همگانی دارند از تاریخ اول مرداد 96 بصورت آزاد در بیمارستانهای خصوصی پذیرش می شوند***بیمارستان با بیمه های تکمیلی پارسیان، البرز، دانا، آرمان، معلم ، کوثر، sos ،ایران ،آتیه سازان حافظ، بیمه صدا و سیما و بیمه رازی  قرار داد بسته شد و بیماران دارای معرفینامه از بیمه های تکمیلی پذیرفته می شوند  ****بدنبال زحمات شبانه روزی پرسنل و همت والای پزشکان سهامدار،بیمارستان آریا به درجه 1 ابقاء شد***:::: ::::: کمیته علمی بیمارستان آریا با پیگیری و جدیت خود توانست امتیاز بازآموزی کنفرانسهای علمی بیمارستان را اخذ نماید این کنفرانس ها دارای امتیاز می باشند جهت عضویت در سامانه آموزش مداوم پزشکی کشور و کسب امتیاز باز آموزی به آدرس زیر مراجعه نمائید gilan.ircme.ir

اهداف استراتژیک بیمارستان آریا

ارتقاء کیفیت  خدمات سلامت  و مراقبت های  درمانی  با سنجش  مستمر خدمات ارائه شده بیمارمحور و افزایش اثر بخشی بالینی با بهره گیری از بهترین دانش منتج از تحقیقات و تجارب بالینی  بر اساس آخرین استانداردهای جهانی ، برای تحقق فرآیندها و کسب نتایج مطلوب مراقبت از بیماران .


افزایش رضایتمندی ، احترام و حرمت به حقوق  انسانی ، رعایت عدالت  و جلب اعتماد مراجعان و مسئولیت در پاسخگوئی و برقراری ارتباطات صحیح و ثمر بخش و فراهم  نمودن محیطی آرام و با نشاط ، ایمن  و پاکیزه برای مددجویان .


سازماندهی توانائیهای موجود ، اعم از سرمایه های انسانی و تجهیزاتی  و افزایش کارائی علمی و عملی کارکنان سلامت و روزآمدن نمودن تجهیزات با فن آوریهای نوین.


شناسائی عوامل و متغیرهای  اثر گذار مثبت و منفی در روند کارائی نظام سلامت و ارائه و پیشنهاد راهکار عملیاتی  مناسب با تشکیل کمیته ها و کارگروه های تخصصی مرتبط .


فعال کردن کمیته های علمی -  آموزشی  و تخصصی برای کادر پزشکی و پرستاری و  کارکنان در راستای تحقق اهداف  مصوب در جلسات  مجمع عمومی بیمارستان .


پایبندی به اصول حفظ محیط زیست با  بهره گیری از تجهیزات مدرن و دانش روزآمد مهندسی بهداشت محیط ، مدیریت در پسماندهای بیمارستانی ، دفع صحیح  فاضلاب و تغییر وضع موجود به وضع مطلوب پیش بینی شده در برنامه های مدون  سازمان.

بهینه سازی مصرف منابع و جلوگیری از اتلاف انرژی با تاکید بر روید کرد اصلاح الگوی مصرف .


افزایش بهره وری بخش  اورژانس و  تاکید بر اهمیت تریاژ بیمارستانی ، با توجه به موقعیت مکانی بیمارستان در جاده ترانزیتی- گردشگری  شمال کشور .

پیک شمیم باران

تاریخچه بیمارستان آریا رشت

پروانه این بیمارستان در سال 1330 در کوچه مهتاب بنام دکتر هوشنگ سندی و دکتر بهرام جفرودی بود و پس از آن چند سال بعد بیمارستان آریا به یک ساختمان چهار طبقه در سبزه میدان رشت منتقل گردید.

اطلاعات بیشتر

ارتباط با ما

رشت، بلوار انزلی ، جنب فرودگاه بین المللی سردارجنگل

تلفن:+98-13-33759790

info@aryahospital.ir

 


مقالات

آمار سایت