**** کلینیک تخصصی بیمارستان آریا آماده پذیرش بیماران محترم در شیفت صبح و عصر است و چک آپ کامل بیماران انجام می شود ***بر اساس اطلاع اداره کل بیمه سلامت استان گیلان، بیمه شدگانی که دفترچه بیمه سلامت همگانی دارند از تاریخ اول مرداد 96 بصورت آزاد در بیمارستانهای خصوصی پذیرش می شوند***بیمارستان با بیمه های تکمیلی پارسیان، البرز، دانا، آرمان، معلم ، کوثر، sos ،ایران ،آتیه سازان حافظ، بیمه صدا و سیما و بیمه رازی  قرار داد بسته شد و بیماران دارای معرفینامه از بیمه های تکمیلی پذیرفته می شوند  ****بدنبال زحمات شبانه روزی پرسنل و همت والای پزشکان سهامدار،بیمارستان آریا به درجه 1 ابقاء شد***:::: ::::: کمیته علمی بیمارستان آریا با پیگیری و جدیت خود توانست امتیاز بازآموزی کنفرانسهای علمی بیمارستان را اخذ نماید این کنفرانس ها دارای امتیاز می باشند جهت عضویت در سامانه آموزش مداوم پزشکی کشور و کسب امتیاز باز آموزی به آدرس زیر مراجعه نمائید gilan.ircme.ir

حاکمیت بالینی

 

 

 

محورهای حاکمیت بالینی
مدیریت و رهبری آموزش و مدیریت کارکنان
مدیریت خطر و ایمنی بیمار
اثربخشی بالینی
ممیزی بالینی
استفاده از اطلاعات
تعامل با بیماران و جامعه

 

تعاریف حاکمیت بالینی :

مکانیسم نوین و جامعی جهت ارتقاء دائم کیفیت خدمات و رعایت بالاترین استانداردهای ممکن در سازمان است. چارچوبی که در آن سازمان­هایی ارایه کننده خدمت در قبال بهبود دایم کیفیت پاسخگو بوده و با ایجاد محیطی که در آن تعالی در خدمات بالینی شکوفا می­شود به صیانت از استانداردهای عالی خدمت می­پردازند. هدف این ایده فراهم کردن محیطی است که کارکنان بخش سلامت به شکل مستمر و منظم به این مسئله فکر کنند که چگونه می­توانند بهتر کار کنند.

چرا به حاکمیت بالینی نیازمندیم؟ 

برای اطمینان از اینکه موضوع کیفیت مراقبت های سلامت، با استفاده از بالاترین استانداردهای مراقبت ممکن در قلب این خدمات جای دارد. کمک به جلوگیری از اشتباهات در مسیر ارایه خدمات، استفاده بهینه از منابع محدود، افزایش اعتماد عمومی به خدمات بیمارستانی

اهداف استقرار حاکمیت بالینی چیست؟

 افزایش سطح ایمنی بیماران در مواجهه با خطرات احتمالی ناشی از مداخلات پزشکی، افزایش میزان اثر بخشی مداخلات بالینی و کاهش خطاهای طبی، ارتقاء مشارکت بیمار و جامعه در فرآیندهای درمانی و پاسخگویی به ایشان،ارتقاء توانمندی­ها و مهارت­های بالینی مبتنی بر شواهد پرسنل حوزه درمان، بالا بردن سطح کیفیت خدمات و رضایت بیماران، شناسایی و تعیین استانداردهای بالینی و پر کردن فاصله وضعیت موجود تا استاندارد.    

 

محورهای حاکمیت بالینی :

         مشارکت عمومی بیماران و جامعه

 Patient and Public involvement

         آموزش و یادگیری

Education and Training

         مدیریت ریسک و ایمنی بیمار

Risk Management

         اثر بخشی بالینی

 Clinical Effectiveness

         ممیزی بالینی

 Clinical Audit

         استفاده از اطلاعات برای حاکمیت خدمات بالینی

Use of Information

         مدیریت کارکنان

Staff & Staff Management

مشارکت بیمار و جامعه: بیمار فلسفه وجودی نظام سلامت است یعنی چنانچه مقبولیت و اعتماد او به سازمانهای ارائه کننده خدمت وجود نداشته باشد بخش سلامت هویت خود را از دست خواهد داد بنابراین مشارکت او در فرایند درمان یعنی اطلاع یافتن از حقوق اساسی بیمار و آگاهی به طرح درمان بیماری وی و همراهی او در تصمیم­گیری برای انتخاب های کلیدی پیش رو و نهایتا تشریک مساعی در نقد و ارتقاء سیستم های درمانی همگی ابزارهای رشد و تعالی نظام درمان است.

آموزش و یادگیری :  همانگونه كه از نام اين حيطه پيداست به آموزش كاركنان نگاهي ويژه داشته و سازمان را موظف مي كند تا به تخصیص زماني جهت آموزش کارکنان، تدوين استراتژی و برنامه عملی مشخص، دسترسی مناسب و مرتبط تمامي كاركنان به امكانات آموزشي، مدیریت آموزش و استفاده از نتایج برنامه هاي توسعه فردي جهت برنامه ریزی آموزشی بپردازد.

 مدیریت ریسک   :آنچه در اين محور مورد توجه است شامل سلامت و ایمنی، کاهش ریسک بالینی، پایش شکایات ،خط مشی ها و روش های اجرایی به روز شده، سیستم های گزارش دهی و پيگيري رویدادهای نامطلوب است. 

مدیریت کارکنان: همانطور كه از نام اين محور پيداست به كاركنان به عنوان يكي از اركان اساسي سازمان توجهي ويژه نموده و در زمينه هاي طراحي خط مشی ها، روش های اجرایی به روز شده و قراردادهاي كاري، پایش عملکرد کارکنان، توسعه ي آنها و آموزش و یادگیری فعاليت مي كند.                               

استفاده از اطلاعات: 

استفاده از فناوری اطلاعات و مدیریت جامع آن، ایجاد و ارایه اطلاعات برای بیماران و برقراري ارتباط با برنامه های آینده در اين محور مورد بررسي و توجه است.

اثر بخشی بالینی:  

استفاده از بهترین دانش به دست آمده از پژوهش و تجربه بالینی برای دستیابی به نتایج مطلوب در روند مراقبت از بیمار است. همچنین اثر بخشی بالینی حکایت از مطلوبیت نتایج کاربرد یک دارو  یا روش تشخیصی در تولید بهترین نتایج بالینی در بیمار می کند.

سنجش اثر بخشی بالینی اعم از اثرات درمانی یا عوارض، بخش کلیدی و اصلی نظام حاکمیت بالینی می باشد اگرچه دشوارترین آنها نیز می باشد. در این بخش نتایج درمانی و عوارض مورد  انتظار از مداخلات شایع به شکل عینی و قابل اندازه ­گیری تعریف و فرایندی متناسب و کاربردی برای    جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز و همچنین تجزیه و تحلیل و بازخورد مناسب به آن طراحی و اجرایی می­گردد.

اثر بخشی بالینی حاصل کاربرد بهترین دانش برگرفته از پژوهش روزآمد و تجربه برای فرایند صحیح بالینی و دستیابی به نتایج مطلوب برای بیمار است و همچنین اثربخشی بالینی حکایت از مطلوبیت نتایج کاربرد یک دارو یا روش تشخیصی درمانی در تولید بهترین نتایج بالینی در بیمار می­نماید.

ممیزی بالینی:

مميزي باليني در حقيقت آنچه در سيستم در حال انجام است را به طور مرتب منعکس مي كند. از ديگر وظايف اين محور معرفی فعالیتها و واحدهای برتر و عالي در سطح سازمان مي باشد. با اين وجود مميزي باليني بايد واقع گرایانه همراه با بررسی منابع مورد نیاز باشد

 

حاکمیت بالینی بیمارستان آریا

 

دانلود چک لیست های مرتبط با پایش اقدامات در راستای اجرای طرح حاکمیت بالینی

دانلود چک لیست تحویل بیمار به اتاق عمل

دانلود چک لیست ارزیابی ترالی اورژانس

دانلود چک لیست ارزیابی کارکنان جدید الورود

دانلود چک لیست تحویل بیمار به بخش سی تی اسکن

دانلود چک لیست تزریقات ایمن و استفاده از وسایل یکبار مصرف

دانلود چک لیست استفاده از مچ بند شناسائی بیمار

دانلود چک لیست ارزیابی رعایت بهداشت دست

دانلود چک لیست ارزیابی سقوط بیمار از تخت

دانلود چک لیست تحویل بیمار به رادیولوژی

دانلود چک لیست ثبت دستورات تلفنی پزشک معالج

دانلود چک لیست ایست قلبی CPR

دانلود چک لیست شناسائی صحیح بیمار قبل از دادن دارو تزریق خون و فراورده های خونی

دانلود چک لیست تحویل نوزاد از اتاق عمل به بخش نوزادان

دانلود چک لیست اتاق عمل

دانلود چک لیست تلفیق داروئی در بیماران

دانلود چک لیست اعزام بیماران

دانلود فرم ثبت حوادث بیمارستانی

دانلود فرم ثبت روزانه دمای یخچال

دانلود فرم ثبت عوارض ناخواسته خون و فراورده های خونی

 

 

دانلود  دستورالعمل ها و روش های اجرائی   اقدامات پرستاری در راستای طرح حاکمیت بالینی

دستورالعمل پیشگیری از سقوط بیمار از تخت

دستورالعمل تحویل بیمار به بخش همودیالیز

دستورالعمل تحویل بیمار به سی تی اسکن

دستورالعمل تحویل بیمار بین بخشها

دستورالعمل تحویل نوزاد از اتاق عمل به بخش نوزادان

دستورالعمل تحویل بیمار به بخش رادیولوژی

دستورالعمل مراقبت از بیماران اینتوبه(دارای لوله تراشه)

دستورالعمل سوند گذاری در زنان

دستورالعمل سوندگذاری در مردان

دستورالعمل تحویل بیمار به واحدهای پاراکلینکی

دستورالعمل تحویل بیمار از اتاق عمل به بخش بستری

دستورالعمل تحویل بیمار به اتاق عمل

خط مشی و روش اجرائی

خط مشی  و روش اجرائی شناسایی بیمار قبل از تزریق دارو، خون و فراورده­های خونی

خط مشی و روش اجرائی شستشوی صحیح دست ها

پیک شمیم باران

تاریخچه بیمارستان آریا رشت

پروانه این بیمارستان در سال 1330 در کوچه مهتاب بنام دکتر هوشنگ سندی و دکتر بهرام جفرودی بود و پس از آن چند سال بعد بیمارستان آریا به یک ساختمان چهار طبقه در سبزه میدان رشت منتقل گردید.

اطلاعات بیشتر

ارتباط با ما

رشت، بلوار انزلی ، جنب فرودگاه بین المللی سردارجنگل

تلفن:+98-13-33759790

info@aryahospital.ir

 


مقالات

آمار سایت