**** کلینیک تخصصی بیمارستان آریا آماده پذیرش بیماران محترم در شیفت صبح و عصر است و چک آپ کامل بیماران انجام می شود ***بر اساس اطلاع اداره کل بیمه سلامت استان گیلان، بیمه شدگانی که دفترچه بیمه سلامت همگانی دارند از تاریخ اول مرداد 96 بصورت آزاد در بیمارستانهای خصوصی پذیرش می شوند***بیمارستان با بیمه های تکمیلی پارسیان، البرز، دانا، آرمان، معلم ، کوثر، sos ،ایران ،آتیه سازان حافظ، بیمه صدا و سیما و بیمه رازی  قرار داد بسته شد و بیماران دارای معرفینامه از بیمه های تکمیلی پذیرفته می شوند  ****بدنبال زحمات شبانه روزی پرسنل و همت والای پزشکان سهامدار،بیمارستان آریا به درجه 1 ابقاء شد***:::: ::::: کمیته علمی بیمارستان آریا با پیگیری و جدیت خود توانست امتیاز بازآموزی کنفرانسهای علمی بیمارستان را اخذ نماید این کنفرانس ها دارای امتیاز می باشند جهت عضویت در سامانه آموزش مداوم پزشکی کشور و کسب امتیاز باز آموزی به آدرس زیر مراجعه نمائید gilan.ircme.ir

مدیریت خطر و ایمنی بیمار

 

محورهای حاکمیت بالینی
مدیریت و رهبری آموزش و مدیریت کارکنان
مدیریت خطر و ایمنی بیمار
اثربخشی بالینی
ممیزی بالینی
استفاده از اطلاعات
تعامل با بیماران و جامعه

  استانداردهای مدیریت خطر

 مدیریت خطر

آنچه در اين محور مورد توجه است شامل سلامت و ایمنی، کاهش ریسک بالینی، پایش شکایات ،خط مشی ها و روش های اجرایی به روز شده، سیستم های گزارش دهی و پيگيري رویدادهای نامطلوب است.

 

 

 ساختار مدیریت خطر و ایمنی بیمار

به منظوراستقرار فرهنگ ایمنی بیمار و شناسایی خطرات سیستم ،تیم بازدید مدیریتی ایمنی بیمار بصورت دوره ای از بخش های بازدید بعمل می آورد.اعضاء این تیم عبارتند از:

رئیس هیئت مدیره- مدیر- مدیرپرستاری-سوپروایزر بالینی-مسئولین برنامه ایمنی بیمار- کارشناس حاکمیت بالینی

تیم مدیریت خطر و ایمنی بیماربیمارستان آریا:

مسئول و پاسخگوی برنامه ایمنی بیمار(خانم بازدید وحدتی)- مسئول و هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار(خانم اصغری فر)- کارشناسان پرستاری مدیریت خطر و ایمنی بیمار(خانم ها احمدی و زارع)- کارشناس حاکمیت بالینی(خانم اسدی نژاد)

یک نفر از کارشناسان پرستاری هر بخش به عنوان رابط ایمنی بیمار انتخاب شده است.


 

 

پیک شمیم باران

تاریخچه بیمارستان آریا رشت

پروانه این بیمارستان در سال 1330 در کوچه مهتاب بنام دکتر هوشنگ سندی و دکتر بهرام جفرودی بود و پس از آن چند سال بعد بیمارستان آریا به یک ساختمان چهار طبقه در سبزه میدان رشت منتقل گردید.

اطلاعات بیشتر

ارتباط با ما

رشت، بلوار انزلی ، جنب فرودگاه بین المللی سردارجنگل

تلفن:+98-13-33759790

info@aryahospital.ir

 


مقالات

آمار سایت