**** کلینیک تخصصی بیمارستان آریا آماده پذیرش بیماران محترم در شیفت صبح و عصر است و چک آپ کامل بیماران انجام می شود ***بر اساس اطلاع اداره کل بیمه سلامت استان گیلان، بیمه شدگانی که دفترچه بیمه سلامت همگانی دارند از تاریخ اول مرداد 96 بصورت آزاد در بیمارستانهای خصوصی پذیرش می شوند***بیمارستان با بیمه های تکمیلی پارسیان، البرز، دانا، آرمان، معلم ، کوثر، sos ،ایران ،آتیه سازان حافظ، بیمه صدا و سیما و بیمه رازی  قرار داد بسته شد و بیماران دارای معرفینامه از بیمه های تکمیلی پذیرفته می شوند  ****بدنبال زحمات شبانه روزی پرسنل و همت والای پزشکان سهامدار،بیمارستان آریا به درجه 1 ابقاء شد***:::: ::::: کمیته علمی بیمارستان آریا با پیگیری و جدیت خود توانست امتیاز بازآموزی کنفرانسهای علمی بیمارستان را اخذ نماید این کنفرانس ها دارای امتیاز می باشند جهت عضویت در سامانه آموزش مداوم پزشکی کشور و کسب امتیاز باز آموزی به آدرس زیر مراجعه نمائید gilan.ircme.ir

استفاده از اطلاعات

 

محورهای حاکمیت بالینی
مدیریت و رهبری آموزش و مدیریت کارکنان
مدیریت خطر و ایمنی بیمار
اثربخشی بالینی
ممیزی بالینی
استفاده از اطلاعات
تعامل با بیماران و جامعه

از عمده اقدامات اصلی این محور برنامه ریزی در ایجاد چرخه صحیح اطلاعات می باشد

با توجه به اینکه حاکمیت بالینی با محور ایمنی بیمار می باشد استفاده از اطلاعات بر پایه موارد زیر میباشد:

 

تعریف و طبقه بندی مشخص از وقایع ناخواسته و خطاهای محتمل

طراحی نظامی در راستای  ثبت ، گزارشدهی ،  بازخوانی وتحلیل خطا با تاکید بر دوره های زمانی

وجود فرم گزارشدهی خطا و دسترسی به آن برای کلیه پرسنل بالینی

وجود صندوق شکایات و فرم شکایات و دسترسی به آن برای کلیه بیماران

شناسایی و استفاده از شاخصهای ایمنی بیمار در واحدها و فرمهای آماری

وجود شناسنامه شاخص های آماری در بیمارستان

گردآوری داده ها براساس دوره زمانی مشخص شده در شاخص مربوطه

قابلیت استخراج اطلاعات ایمنی بیمار از داده های HIS  بیمارستان

وجود فرم رضایت سنجی از بیمار حین بستری و پس از آن که توسط خود بیمار تکمیل میگردد.

وجود اطلاعات فرآیند تریاژ، تحلیل و اقدام پس از شکایات و بازخوانی نتایج رضایت سنجی بصورت 6 ماهه

وجود گزارشهای  شش ماهه ایمنی بیمار( شاخصهای ایمنی محل بستری، تجهیزات، اقدامات پزشکی)، رضایت سنجی بیماران، شکایات و ایده های بیمار، وقایع و خطاهای ناخواسته بیمارستانی ، وضعیت کنترل عفونت در بیمارستان

امکان دسترسی الکترونیک  بیماران برای مدارک پزشکی بیمار در قالب CD

برقراری امکان استفاده از اطلاعات بالینی پرونده الکترونیک بیمار برای مقاصد  پژوهشی های  و تخصصی در HIS و همچنین سازمانهای بیمه ای

برقراری امکان استخراج داده های هزینه ای مورد نیاز محاسبه قیمت تمام شده خدمات در HIS

جهت تسهیل مطالعات هزینه اثربخشی خدمات

سازمانی برای تحقق اهداف خود می شمرد ، چه ابزارهای اطلاعاتی برای این محور لازم است؟

 

دسترسی به فرم ها مختلف مرتبط با حاکمیت بالینی ، راهنما ها ، مطالب علمی و گاید لاین های مرتبط با درمان از طریق شبکه اینترانت بیمارستان

 

پیک شمیم باران

تاریخچه بیمارستان آریا رشت

پروانه این بیمارستان در سال 1330 در کوچه مهتاب بنام دکتر هوشنگ سندی و دکتر بهرام جفرودی بود و پس از آن چند سال بعد بیمارستان آریا به یک ساختمان چهار طبقه در سبزه میدان رشت منتقل گردید.

اطلاعات بیشتر

ارتباط با ما

رشت، بلوار انزلی ، جنب فرودگاه بین المللی سردارجنگل

تلفن:+98-13-33759790

info@aryahospital.ir

 


مقالات

آمار سایت