**** کلینیک تخصصی بیمارستان آریا آماده پذیرش بیماران محترم در شیفت صبح و عصر است و چک آپ کامل بیماران انجام می شود ***بر اساس اطلاع اداره کل بیمه سلامت استان گیلان، بیمه شدگانی که دفترچه بیمه سلامت همگانی دارند از تاریخ اول مرداد 96 بصورت آزاد در بیمارستانهای خصوصی پذیرش می شوند***بیمارستان با بیمه های تکمیلی پارسیان، البرز، دانا، آرمان، معلم ، کوثر، sos ،ایران ،آتیه سازان حافظ، بیمه صدا و سیما و بیمه رازی  قرار داد بسته شد و بیماران دارای معرفینامه از بیمه های تکمیلی پذیرفته می شوند  ****بدنبال زحمات شبانه روزی پرسنل و همت والای پزشکان سهامدار،بیمارستان آریا به درجه 1 ابقاء شد***:::: ::::: کمیته علمی بیمارستان آریا با پیگیری و جدیت خود توانست امتیاز بازآموزی کنفرانسهای علمی بیمارستان را اخذ نماید این کنفرانس ها دارای امتیاز می باشند جهت عضویت در سامانه آموزش مداوم پزشکی کشور و کسب امتیاز باز آموزی به آدرس زیر مراجعه نمائید gilan.ircme.ir

ENGLISH

Common Operation in Arya Hospital

Operation Hospital fees for foreign patients(Dollar) Hospital fees for foreign patients(Rial)
Ectopic pregnancy trans-laparascopic 1,438 45,000,000
abdominal hysterectomy 1,406 44,000,000
abdominal hysterectomy  trans-laparascopic 2,109 66,000,000
vaginal hysterectomy         trans-laparascopic 2,428 76,000,000
ovarian cysts 958 30,000,000
Myomectomy trans-laparascopic 1,342 42,000,000
Ovarian cysts trans-laparascopic 1,342 42,000,000
Hysteroscopy D&c 1,150 36,000,000
Cesarean 1,502 47,000,000
Basic delivery 895 28,000,000
Hemorrohoid 863 27,000,000
Appendectomy 1,086 34,000,000
Hernia 863 27,000,000
Rhinoplasty 1,150 36,000,000
Removal Papillomate or Polyps 1,022 32,000,000
Cataract 1,597 50,000,000
Angiography 1,917 60,000,000
Cardiovascular System Surgery 7,029 220,000,000

 

The approximate cost for one night in the hospital for foreignpatients is calculated.
Dollars  are approximate and the rate is determined
Offering of the order of hospitalization by the attending physician to the medical admission unit of the hospital
    Offering of the national ID card, birth certificate document, insurance notebook and introduction letter of the supplementary insurance
    Recourse of patients or their attendances by having the order of hospitalization and financial verification form to the discharge unit in order to perform the financial verification.
    Recourse of patients to the ward after coordinating with the respective wards (it is done with the admission unit person in charge)
    Issuance of an attendance card (optional) with the coordination of the respective ward
 

Guidance of the way of discharging in-patients:

    Signature and Seal of the case by the attending physician
    Completion of the case in the respective case
    Sending the case to the respective units such as the operating room, paraclinic, pharmacy, etc. by the secretory of the unit in order to be completed
    Transferring the case to the accounting unit by the secretory
    Delivery of the case to the fund for the settlement
    Delivery of the discharge sheet to the unit and security door in order to discharge patients
 

The required certificates for hospitalization:

    Offering of the order of hospitalization by the attending physician to the admission unit
    Offering of the national ID card, birth certificate document or insurance notebook
    Presence of husbands with birth certificate document in the admission of women for surgery and delivery
    Presence of the legal guardian in the admission of children
    Offering of the letter of introduction of the complementary document preferably at the time of admission or until 12 hours after hospitalization of patients
    In emergency situation, in case of not offering a valid national ID card at the time of admission, it can be provided until 12 hours after the hospitalization
 

Necessary information for the admission of patients:

    After allocation of the bed and admission and financial verification processes, the patient will be transferred by a patient carrier to the respective ward
    It is necessary to control the stipulated information in the admission form and identification bracelet of the patient by the patient or his/her attendance in order to verify the accuracy of the information
    Admission of the patient is done for 24 hours from 06:00 a.m. to 07:00 p.m. in the admission unit (lobby/ ground floor) and from 07:00 p.m. to 06:00 a.m. in the emergency unit
    Presence of an attendance beside the patient is possible through the verification of the attending physician, the ward and issuance of an attendance card
    The amount of money which is acquired from the patient is just a prepayment and the complete amount of costs (including doctors’ fees and patients’ expenses) is announced by the discharge unit
    Entrance of individuals less than 12 years old to the hospitalization ward at banned visit hours
 
Visiting hours of patients:

    First six months of the year: 02:00 p.m. to 04:00 p.m.
    Intensive unit: 04:00 p.m. to 05:00 p.m.
    Second six months of the year: 02:00 p.m. to 04.00 p.m.
    Intensive unit: 03:00 p.m. to 04:00 p.m.
پیک شمیم باران

تاریخچه بیمارستان آریا رشت

پروانه این بیمارستان در سال 1330 در کوچه مهتاب بنام دکتر هوشنگ سندی و دکتر بهرام جفرودی بود و پس از آن چند سال بعد بیمارستان آریا به یک ساختمان چهار طبقه در سبزه میدان رشت منتقل گردید.

اطلاعات بیشتر

ارتباط با ما

رشت، بلوار انزلی ، جنب فرودگاه بین المللی سردارجنگل

تلفن:+98-13-33759790

info@aryahospital.ir

 


مقالات

آمار سایت