**** کلینیک تخصصی بیمارستان آریا آماده پذیرش بیماران محترم در شیفت صبح و عصر است و چک آپ کامل بیماران انجام می شود ***بر اساس اطلاع اداره کل بیمه سلامت استان گیلان، بیمه شدگانی که دفترچه بیمه سلامت همگانی دارند از تاریخ اول مرداد 96 بصورت آزاد در بیمارستانهای خصوصی پذیرش می شوند***بیمارستان با بیمه های تکمیلی پارسیان، البرز، دانا، آرمان، معلم ، کوثر، sos ،ایران ،آتیه سازان حافظ، بیمه صدا و سیما و بیمه رازی  قرار داد بسته شد و بیماران دارای معرفینامه از بیمه های تکمیلی پذیرفته می شوند  ****بدنبال زحمات شبانه روزی پرسنل و همت والای پزشکان سهامدار،بیمارستان آریا به درجه 1 ابقاء شد***:::: ::::: کمیته علمی بیمارستان آریا با پیگیری و جدیت خود توانست امتیاز بازآموزی کنفرانسهای علمی بیمارستان را اخذ نماید این کنفرانس ها دارای امتیاز می باشند جهت عضویت در سامانه آموزش مداوم پزشکی کشور و کسب امتیاز باز آموزی به آدرس زیر مراجعه نمائید gilan.ircme.ir

Resalat

فلسفه تشکیل کمیته :

تاکید بر: 1- سلامت محوری فعالیت های بیمارستانی 2 - ترویج  راهبرد بیمارمحوری 3- بهبود بخشیدن به کیفیت خدمات درمانی که بوسیله مجموعه بیمارستان به بیماران ارائه می شود.4- عدالت درسلامت 5- رعایت اولویت های ملی 6- ارائه خدمت با کیفیت به همه اقشار جامعه ، درهر سن و با هرجنس ، نژاد ، طبقه اجتماعی و مذهب 7- کمک به اصلاح فرایندهای اجرائی 8- کمک به فراهم شدن جو مناسب آموزشی 9- رعایت مبانی Clinical governance درکلیه تصمیم گیری های بالینی و اقدامات تشخیصی و درمانی  بویژه در حیطه های « ایمنی بیمار » ، « مدیریت ریسک » ، "آموزش بیماران ، همراهان و کارکنان "و « ارزیابی اثر بخشی بالینی خدمات درمانی » 10-  رعایت شئون اخلاق حرفه ای درکلیه موارد

رسالت کمیته :
تلاش در جهت برخورداری  بیمارستان از نیروهای آگاه به مسائل علمی روز ، توانمند ، متعهد  و مسئولیت پذیر در کلیه رشته های تخصصی موجود به نحوی که علاوه بر انجام وظایف تخصصی ، آموخته ها و تجارب بالینی و حرفه ای خود را درزمینه تشخیص و درمان مراقبت و پیشگیری از بیماری ها ، به بهترین وجه در اختیار سایر گروهای تخصصی و آحاد جامعه قرار میدهند.

دورنما

این کمیته بتواند  با مشارکت موثر کلیه نیروهای فعال در بیمارستان ، در زمینه های علمی آموزشی و خدمات تشخیصی درمانی ، استانداردهای مربوطه را برای بیمارستان اخذ و باتوسعه مستمر در زمینه تولید علم اقدام نماید.

پیامدهای مورد انتظار
-    برقراری ارتباط حرفه ای و علمی موثر باسایر مراکز علمی و کمیته های علمی سایربیمارستان ها درجهت ارتقاء علمی کلیه اعضای تیم سلامت شاغل دربیمارستان
-    کمک و مشارکت در ارائه بهترین رویکردهای تشخیصی درمانی و مراقبتی
-    کمک و مشارکت در آموزش کلیه رده های شغلی اعم از کارکنان ، پرستاران ، پزشکان و ...
-    تعامل سازنده با نظام ها ی پژوهشی
-    ایفای نقش موثر در ارتقإ سلامت بیماران با پیشنهاد بکارگیری راهکاری evidence based
-    ایفای نقش موثر در رعایت اخلاق حرفه ای
-    نهادینه کردن مبانی رویکرد  Clinical governance   درکلیه فعالیت ها و سرویس های جاری بیمارستانی

مسئول کمیته علمی بیمارستان آریا:
از تاریخ 30 فرودین 1394 جناب آقای دکتر منوچهر آقاجانزاده بعنوان مسئول کمیته علمی بیمارستان آریا معرفی شدند.
پیک شمیم باران

تاریخچه بیمارستان آریا رشت

پروانه این بیمارستان در سال 1330 در کوچه مهتاب بنام دکتر هوشنگ سندی و دکتر بهرام جفرودی بود و پس از آن چند سال بعد بیمارستان آریا به یک ساختمان چهار طبقه در سبزه میدان رشت منتقل گردید.

اطلاعات بیشتر

ارتباط با ما

رشت، بلوار انزلی ، جنب فرودگاه بین المللی سردارجنگل

تلفن:+98-13-33759790

info@aryahospital.ir

 


مقالات

آمار سایت