**** کلینیک تخصصی بیمارستان آریا آماده پذیرش بیماران محترم در شیفت صبح و عصر است و چک آپ کامل بیماران انجام می شود ***بر اساس اطلاع اداره کل بیمه سلامت استان گیلان، بیمه شدگانی که دفترچه بیمه سلامت همگانی دارند از تاریخ اول مرداد 96 بصورت آزاد در بیمارستانهای خصوصی پذیرش می شوند***بیمارستان با بیمه های تکمیلی پارسیان، البرز، دانا، آرمان، معلم ، کوثر، sos ،ایران ،آتیه سازان حافظ، بیمه صدا و سیما و بیمه رازی  قرار داد بسته شد و بیماران دارای معرفینامه از بیمه های تکمیلی پذیرفته می شوند  ****بدنبال زحمات شبانه روزی پرسنل و همت والای پزشکان سهامدار،بیمارستان آریا به درجه 1 ابقاء شد***:::: ::::: کمیته علمی بیمارستان آریا با پیگیری و جدیت خود توانست امتیاز بازآموزی کنفرانسهای علمی بیمارستان را اخذ نماید این کنفرانس ها دارای امتیاز می باشند جهت عضویت در سامانه آموزش مداوم پزشکی کشور و کسب امتیاز باز آموزی به آدرس زیر مراجعه نمائید gilan.ircme.ir

soratjalase komite elmi


اولین جلسه کمیته علمی  بیمارستان آریا پیرو دعوت مسئول کمیته از اعضای کمیته علمی بیمارستان راس ساعت 12 روز پنجشنبه 1390/2/1 باحضور اکثریت اعضا شامل آقایان دکتر منوچهر آقاجانزاده ، دکترعلی حمیدی مدنی ، دکترحسین همتی ، دکترمحمود یوسفی مشهور و خانم دکترزیبا ظهیری تشکیل و ضمن بحث وتبادل نظر پیرامون ضرورت تشکیل و فعال نمودن کمیته علمی ، درخصوص رسالت کمیته ، دورنما و پیامدهای مورد انتظار از کمیته علمی ، گفتگوو توافق اولیه حاصل آمد. مقرر گردید که با تدوین کوریکولوم  کمیته توسط آقای دکترعلی حمیدی مدنی در راستای کمک به ارتقا، علمی بیمارستان آریا ، و افزایش بهره وری در کلیه زمینه ها اقدام شود.

پیشنهادات :


1-طراحی یک سایت برای کمیته علمی بیمارستان جهت معرفی کلیه سهامداران ، ازنظرسوابق فعالیت حرفه ای ، علمی و آموزش ( براساس اعلام خود اعضإ)
2- برگزاری کنفرانس های علمی با همکاری گروه های تخصصی ترجیحاً به شکل بین رشته ای
3- جلب مشارکت مسئولین بیمارستان گلسار در برگزاری کنفرانس شرکت علمی به شکل هرماه یک کنفرانس و هرماه یکی از دو بیمارستان آریا و گلسار به ترتیب
4- قراردادن مقالات علمی چاپ شده سهامداران در مجلات معتبر داخلی و خارجی در سایت کمیته علمی بیمارستان
5- ارسال مقالات اخذ شده از سایت های علمی معتبر و evidence – based مثل NEJM,MEDSCAPE برای سهامداران متناسب بارشته های تخصصی سهامداران
6- پیگیری اخذ امتیاز باز آموزی برای کنفرانس های علمی بیمارستان ازطریق معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی گیلان
7- نهادینه  کردن رویکرد Clinical governance با تأکید بر مفاهیمpatient safety،  lisk management آموزش بیماران و همراهان ، آموزش  کارکنان و اعضای تیم سلامت و ارزیابی از بخش بالینی سرویس های درمانی جاری
8- اعلام سرویس های تشخیصی درمانی یونیک با زمینه علمی تائید شده در سایت
9- لزوم بررسی و ارتقأ توانمندی نرم افزاری بیمارستان

10- سرکار خانم نسرین بازدید وحدتی بعنوان دبیر کمیته علمی تعیین شد.
ضمن تاکید برلزوم حضور و مشارکت فعال کلیه اعضای کمیته در جلسات و برنامه های تعیین شده مقرر گردید که درجلسه بعدی ، اعضای کمیته با مطالعه « کوریکولوم کمیته علمی بیمارستان » نظرات و پیشنهادات کتبی خود را بمنظور نهائی شدن کوریکولوم و ارائه راهبردهای علمی برای رسیدن به اهداف تعیین شده به دبیرکمیته ارائه دهند.

دستورجلسه بعدی :

1-    بحث و تبادل نظر پیرامون کوریکولوم کمیته علمی بیمارستان
2-    تعیین مسئولیت اعضای کمیته در راستای اهداف تعیین شده
3-    برنامه ریزی عملیاتی کنفرانس های علمی بیمارستان
4-    چگونگی پیاده سازی مفاهیم رویکرد clinicuc gorernance دربیمارستان                         
                                             
مقالات مرتبط با اعضاء کمیته علمی :

 
    Report of Rare Emergency Presentations and Management
of Delay Diaphragmatic Hernia in Five Cases

 

Nutritional support and dietary interventions
following esophagectomy: challenges
and solutions

 

Complicated primary Hydatid Cyst in brachioradialis
unusual siteComplicated primary

muscle: An extremely Hydatid Cyst in brachioradialis
unusual site                        Primary Isolated Hydatid Cyst in
Trapezes Muscle: A Extremely Rare
Site

 

Primary Hydatid Cyst of the Stomach: A Rare Case Report
and Review of the Literature

 

Report a Case of Huge Zenker’s
Diverticulum with Date
Nucleuses Impaction in and
with Aspiration Pneumonia

 

Report a Case of Giant Thymolipoma of Mediastinum and
Neck Which Initially Misdiagnosed as Liposarcoma on
Core-Needle Biopsy

پیک شمیم باران

تاریخچه بیمارستان آریا رشت

پروانه این بیمارستان در سال 1330 در کوچه مهتاب بنام دکتر هوشنگ سندی و دکتر بهرام جفرودی بود و پس از آن چند سال بعد بیمارستان آریا به یک ساختمان چهار طبقه در سبزه میدان رشت منتقل گردید.

اطلاعات بیشتر

ارتباط با ما

رشت، بلوار انزلی ، جنب فرودگاه بین المللی سردارجنگل

تلفن:+98-13-33759790

info@aryahospital.ir

 


مقالات

آمار سایت