**** کلینیک تخصصی بیمارستان آریا آماده پذیرش بیماران محترم در شیفت صبح و عصر است و چک آپ کامل بیماران انجام می شود ***بر اساس اطلاع اداره کل بیمه سلامت استان گیلان، بیمه شدگانی که دفترچه بیمه سلامت همگانی دارند از تاریخ اول مرداد 96 بصورت آزاد در بیمارستانهای خصوصی پذیرش می شوند***بیمارستان با بیمه های تکمیلی پارسیان، البرز، دانا، آرمان، معلم ، کوثر، sos ،ایران ،آتیه سازان حافظ، بیمه صدا و سیما و بیمه رازی  قرار داد بسته شد و بیماران دارای معرفینامه از بیمه های تکمیلی پذیرفته می شوند  ****بدنبال زحمات شبانه روزی پرسنل و همت والای پزشکان سهامدار،بیمارستان آریا به درجه 1 ابقاء شد***:::: ::::: کمیته علمی بیمارستان آریا با پیگیری و جدیت خود توانست امتیاز بازآموزی کنفرانسهای علمی بیمارستان را اخذ نماید این کنفرانس ها دارای امتیاز می باشند جهت عضویت در سامانه آموزش مداوم پزشکی کشور و کسب امتیاز باز آموزی به آدرس زیر مراجعه نمائید gilan.ircme.ir

مترون

 

مدیریت خدمات پرستاری (مترون)

 سرکار خانم  زهرا یوسفی    

"مدير پرستاري"

دفتر پرستاري بيمارستان آرياي رشت زير نظر هيئت مديره بيمارستان در امور برنامه­ ريزي و ارتقاي كيفي و بهبود مستمر فعاليت­ها ارايه خدمات پرستاري و تعيين خط­ مشي و اتخاذ روش­هاي مناسب و تعيين حدود و زمان­بندی براي رسيدن اهداف مورد نظر ارايه راهكار بهينه به مسئولين بخش­ها و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود و ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه­ريزي­هاي بهداشتي – درماني فعاليت مي­كند.

دفتر پرستاري بيمارستان آرياي رشت با كادر مجرب ذكر شده در ذيل وظايف خود را دنبال مي­كند.

 1. نسرين بازديدوحدتي – سوپروايزر باليني صبح
 2. امام چاهی - سوپروایزربالینی
 3. زينب نبي زاده – سوپروايزر آموزشي
 4.  زرین افتخاری– سوپروايزر باليني عصر
 5. سیدی نژاد- سوپروایزر بخش های ویژه
 6. احمدی - سوپروایزر کنترل عفونت
 7. شرافت – سوپروايزر باليني شب
 8. معصومه يوحنايي - سوپروايزر باليني شب

 

اهداف استراتژيک دفتر پرستاري

\      تدوين منشور اخلاقي سازمان به منظور ايجاد كارايي دولت و برخورد مشفقانه و مناسب با بيماران

\      بازنگري و اجراي خط مشي ها و اقدامات درماني مربوط به بيمارستان

\      محاسبه نيروي پرستاري مورد نياز، بكارگيري و تعيين صلاحيت حرفه اي و غيرحرفه اي كادر پرستاري

\      محاسبه و چينش پرسنل در هر نوبت كاري متناسب با تعداد بيماران و حجم كار در بخشها

\      برنامه ريزي و مديريت در بحران، مديريت خطر، ايمني، كنترل عفونت، بهداشت محيط، سلامت شغلي

\      ارزيابي نيازهاي آموزشي كليه كادر پرستاري جهت دستيابي به اهداف برنامه استراتژيك

\      برنامه بهبود كيفيت سازمان و استانداردهاي مراقبتي از بيماران

\      ارزيابي عملكرد پرستاران و اثربخشي مراقبت­هاي پرستاري

\      اجرا و پايش بهبود كيفيت و مداخلات اصلاحي با شاخص­هاي عملكردي اختصاصي، قابل اندازه­گيري و واقع بينانه و با زمان­بندي مشخصي.

\      بررسي تحليل نتايج مميزي داخلي و طراحي و اجراي برنامه­هاي مداخله­اي مناسب و اطلاع­رساني آنها به مديران و دست­اند­كاران

 

اهم عملكرد دفتر پرستاري 

 1. تهيه چك ليست استاندارد براي كنترل بخش­هاي مختلف از معاونت درمان و كنترل بخش­ها طبق مفاد آن به طور ماهانه و اعلام نواقص به رياست بيمارستان به منظور مداخله در رفع آنها.
 2. مصاحبه با كاركنان جهت تعيين توانمندي در توزيع به بخش­هاي مختلف
 3. تهيه شناسنامه براي كليه بخش ها با امكان ارايه كليه مشخصات بخش­ها به لحاظ نقشه، پرسنل، وضعيت آموزش، كنترل عفونت، صورتجلسات، گزارش بازديدها و ... .
 4. تهيه و ارسال دستورالعمل و گايدلاين هاي پرستاري و استانداردها در HIS – مراقبت هاي پرستاري اتاق عمل و ريكاوري – آموزش – كنترل عفونت.
 5. برآورد مرتب پرسنل بخش ها به طور ماهانه با محاسبه كمبودهاي پرسنلي و بازندگي و تصحيح مشكلات پرسنلي.
 6. برآورد ميزان متوسط ارايه خدمت در هر بخش و تنظيم تركيب پرسنلي.
 7. برنامه ريزي بازديد دسته جمعي از بخش ها در شیفت­ها ارايه گزارش بازديد به سرپرستاران به جهت رفع نواقص.
 8. بازنگري، تصحيح و تكميل چك­ ليست­هاي بازديد از بخش­ها به طوري كه كامل­ترين چك­ليست­ها را داشته باشيم و براي كليه بخش هاي تخصصي چك ليست ويژه آنها تهيه بودند:

برگزاري جلسات مرتب حاكميت باليني و اعتباربخشي و سرپرستاران و ارسال صورتجلسات به بخش­ها جهت اطلاع همكاران محترم

 1.  تاكيد بر برگزاري جلسات دوره­اي پرسنلي در بخش­ها و ارسال صورتجلسات آنها به دفتر پرستاري

10. برنامه ­ريزي و برگزاري كميته­هاي بيمارستاني

11. برگزاري كلاس­هاي آموزشي جهت پرسنل

12. بازبيني و تكميل پرونده­ هاي بهداشتي پرسنل

13. كنترل و بازبيني ترالي وارده و اورژانس در بخش­ها و در صورت نقص و خرابي جايگزين كردن تجهيزات جديد

14. اجرا طرح رضايتمندي بيماران در بخش­ها

15. ارتقاي سلامت مادران در بخش­هاي زنان

16. بازنگري و تكميل بايگاني دفتر پرستاري و كلاسه­ بندي كامل دستورالعمل بخش­نامه­ها و مكاتبات

17. تنظيم برنامه گروه احياء در سر شيفت شبانه ­روزي و نصب در محل مناسب و قابل رويت بر روي تابلوي اعلانات در بخش­ها.

18. ثبت نام و مشخصات و رشته تحصيلي متقاضيان كار در دفتر مخصوص

19. كنترل و نظارت بر تنظيم و تهيه كتابچه مجموعه توجيهي براي آشناسازي پرسنل جديد با دستورات روتين بخش­ها

20. برنامه ريزي براي برگزاري كلاس هاي آموزشي لازم در زمينه اجراي صحيح احياي قلبي – ريوي و استفاده از دفيبريلاتور، ونتيلاتور و ساير تجهيزات تخصصي واحد مربوطه

21. برگزاري كلاس­هاي آموزشي در زمينه نقش كادر پرستاري در تشخيص ارزش­ها

22. كنترل نظارت در زمينه برخوردهاي تشويقي و تنبيهي از طريق ابلاغ نامه

23. برنامه ريزي براي دسترسي آسان به خدمات پاراكلينيكي در صورتي كه اين خدمات در خود بيمارستان ارايه نشوند.

24. كنترل پذيرش، انتقال و ارجاع بيماران درون و برون بيمارستاني

25. تجهيز دفتر پرستاري به يك نفر منشي، يك خط تلفن مستقل، يك خط تلفن بي­سيم و پيچر (فراخون كننده) دستگاه رايانه و امكانات لازم براي برگزاري جلسات موردنظر.

26. كنترل و اطمينان از وجود تجهيزات و وسايل مورد نظر براي ارايه مراقبت مناسب از بيماران شامل: يخچال جداگانه براي داروها و كاركنان، وسايل حفاظت فردي، وسايل مناسب جهت دفع وسايل نوك تيز به تعداد كافي و وسايل شستشوي بهداشتي، تختها و برانكارد با قابليت بالا و پائين (تنظيم ارتفاع) و داراي نرده هاي محافظ.

27. همفكري و همكاري در سر و سامان دادن به وضعيت اورژانس و تفكيك پذيرش از اورژانس

28. تكثير و توزيع توصيه هاي كميته كنترل عفونت به بخش ها با تناسب موضوعيت

29. تكثير و توزيع مقررات مراقبت هاي مديريت شده در بخش ها با توجه به نيازها

30. انجام پايش گرمايي و تكميل فرم نرم افزار مربوطه هر شش ماه يكبار

31. همكاري لازم جهت راه اندازي سايت بيمارستان

32. توزيع و جمع­ بندي فرم­هاي نظرسنجي و طرح تكريم ارباب رجوع و استخراج نتايج به منظور ارايه خدمت بهتر

33. تهيه پمفليت­هاي آموزشي مخصوص هر بخش با همكاري پرسنل مربوطه

 

راه اندازي سيستم ترياژ

با توجه به بررسي­هاي بعمل آمده و تعداد مراجعين به اورژانس بيمارستان آريا به نظر مي­رسد بعضي از ارباب رجوع كه نياز سريع به رسيدگي دارند به علت عدم وجود سيستم ترياژ در راستاي ارايه خدمات مطلوب و حداقل زمان براي ارباب رجوع گام­هاي اساسي مي­توان برداشت.

 

هدف:

كليه ارباب رجوع با تشخيص­هاي درمانگاهي و اورژانسي مراجعه مي­كنند و اكثر بيماران درمانگاهي و اقدامات غيرضروري پاراكلينيكي وقت طلايي بيماران اورژانسي را هدر مي­دهد. در اين راستا ترياژ مهمترين و     اساسي­ ترين اقدام جهت ارايه خدمات مطلوب در كمترين زمان و افزايش تعداد نجات يافتگان مي­باشد.

 

 

پیک شمیم باران

تاریخچه بیمارستان آریا رشت

پروانه این بیمارستان در سال 1330 در کوچه مهتاب بنام دکتر هوشنگ سندی و دکتر بهرام جفرودی بود و پس از آن چند سال بعد بیمارستان آریا به یک ساختمان چهار طبقه در سبزه میدان رشت منتقل گردید.

اطلاعات بیشتر

ارتباط با ما

رشت، بلوار انزلی ، جنب فرودگاه بین المللی سردارجنگل

تلفن:+98-13-33759790

info@aryahospital.ir

 


مقالات

آمار سایت