**** کلینیک تخصصی بیمارستان آریا آماده پذیرش بیماران محترم در شیفت صبح و عصر است و چک آپ کامل بیماران انجام می شود ***بر اساس اطلاع اداره کل بیمه سلامت استان گیلان، بیمه شدگانی که دفترچه بیمه سلامت همگانی دارند از تاریخ اول مرداد 96 بصورت آزاد در بیمارستانهای خصوصی پذیرش می شوند***بیمارستان با بیمه های تکمیلی پارسیان، البرز، دانا، آرمان، معلم ، کوثر، sos ،ایران ،آتیه سازان حافظ، بیمه صدا و سیما و بیمه رازی  قرار داد بسته شد و بیماران دارای معرفینامه از بیمه های تکمیلی پذیرفته می شوند  ****بدنبال زحمات شبانه روزی پرسنل و همت والای پزشکان سهامدار،بیمارستان آریا به درجه 1 ابقاء شد***:::: ::::: کمیته علمی بیمارستان آریا با پیگیری و جدیت خود توانست امتیاز بازآموزی کنفرانسهای علمی بیمارستان را اخذ نماید این کنفرانس ها دارای امتیاز می باشند جهت عضویت در سامانه آموزش مداوم پزشکی کشور و کسب امتیاز باز آموزی به آدرس زیر مراجعه نمائید gilan.ircme.ir

کارگزینی

 
 
 
 
 
 

واحد کارگزینی

مسئول:آقای سید ابراهیم عظیمی 

سایر کادر :   خانم رضائی - خانم بازدید وحدتی

یکی از واحدهای ارائه خدمت که با توجه به نوع فعالیت می توان از آن به عنوان یکی از ارکان امور اداری نام برد واحد کارگزینی می باشد این واحد وظایف زیر را برعهده دارد.

صدور احکام سالیانه و ترفیعات (اعم از پایه سنواتی و رارتقاء رتبه و ارتقاء  گروه شغلی )

پرداخت سنوات پرسنل قراردادی در پایان هر سال صدور احکام پرسنل جدید الورود و محاسبه

صدور احکام مرخصی استعلاجی و اعلام نتایج مدت زمان استراحت به سازمان تامین اجتماعی و پی گیری جهت معرفی به کار

مرخصی سالیانه

ارزشیابی سالیانه نیروی انسانی

گواهی کار هر ماهه

ذخیره مرخصی استحقاقی - اعلام ذخیره مرخصی استحقاقی پرسنل در پایان هر سال

تایمکس - بررسی کارت تایمکس اعم از تأخیر و پاس و صدور کارت جهت پرسنل جدیدالورود و مفقودی کارتها

صدور نامه های تنبیه و تشویق و گزارشات واصله

پی گیری دستورالعمل نحوء پرداخت حق بن کارکنان اعم از رسمی و قرار دادی از طریق اداره کار و تنظیم لیست مربوطه به تفکیک ماهیانه بصورت هر 3 ماه تا 6 ماه یکبار و ارسال به حسابداری بیمارستان و گزارش عملکردبه اداره کل کار جهت دریافت یارانه حق بن 

  

 

پیک شمیم باران

تاریخچه بیمارستان آریا رشت

پروانه این بیمارستان در سال 1330 در کوچه مهتاب بنام دکتر هوشنگ سندی و دکتر بهرام جفرودی بود و پس از آن چند سال بعد بیمارستان آریا به یک ساختمان چهار طبقه در سبزه میدان رشت منتقل گردید.

اطلاعات بیشتر

ارتباط با ما

رشت، بلوار انزلی ، جنب فرودگاه بین المللی سردارجنگل

تلفن:+98-13-33759790

info@aryahospital.ir

 


مقالات

آمار سایت